licencia

Druh:Faktúra
Číslo: 332
Predmet (popis dokumentu):licencia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Viera Pechová
Adresa dodávateľa:, 98034 Tachty 142
IČO dodávateľa:33926964
Cena: 45,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: