školské potreby

Druh:Faktúra
Číslo: 333
Predmet (popis dokumentu):školské potreby
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:DOMINO a.s.
Adresa dodávateľa:Spišská Nová Ves, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:594644
Cena: 340,43 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: