drobný materiál

Druh:Faktúra
Číslo: 343
Predmet (popis dokumentu):drobný materiál
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MIVA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Mlynská 1323, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:31681212
Cena: 446,93 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: