zameranie

Druh:Faktúra
Číslo: 344
Predmet (popis dokumentu):zameranie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Vladimír Kandrík - ge
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:41688635
Cena: 400,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: