vypracovanie žiadosti kanal. a ČOV

Druh:Faktúra
Číslo: 354
Predmet (popis dokumentu):vypracovanie žiadosti kanal. a ČOV
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Zuzana Milaňáková - P
Adresa dodávateľa:Družstevná 1199/72, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa:47563478
Cena: 350,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: