Brko

Druh:Faktúra
Číslo: 356
Predmet (popis dokumentu):Brko
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 05273 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena: 30,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:10.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: