Druh:Faktúra
Číslo: 357
Predmet (popis dokumentu):
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:T-COM
Adresa dodávateľa:Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa:0035763469
Cena: 59,75 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: