záviny na úctu k starším

Druh:Faktúra
Číslo: 358
Predmet (popis dokumentu):záviny na úctu k starším
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Pekáreň PD Čingov
Adresa dodávateľa:Tatranská 126, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:36217263
Cena: 30,88 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: