revízia bleskozvodu

Druh:Faktúra
Číslo: 362
Predmet (popis dokumentu):revízia bleskozvodu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Peter Darvaši
Adresa dodávateľa:Dubová 5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:653
Cena: 149,05 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: