prečistenie kanalizácie

Druh:Faktúra
Číslo: 365
Predmet (popis dokumentu):prečistenie kanalizácie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KUNZO plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa:J. Fabinyho 1308/23, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:45969493
Cena: 108,96 Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: