opakovaná prehliadka plyn. zariad.

Druh:Faktúra
Číslo:376
Predmet (popis dokumentu):opakovaná prehliadka plyn. zariad.
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dušan Slaninka
Adresa dodávateľa:Družstevná 216/54, Harichovce
IČO dodávateľa:10756744
Cena: 330,60 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.11.2018
Zverejnené dňa:20.12.2018
Poznamka: