TF

Druh:Faktúra
Číslo:379
Predmet (popis dokumentu):TF
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:T-COM
Adresa dodávateľa:Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa:35763469
Cena: 86,34 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.11.2018
Zverejnené dňa:20.12.2018
Poznamka: