voda

Druh:Faktúra
Číslo:399
Predmet (popis dokumentu):voda
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Podtatranská vodárenská
Adresa dodávateľa:Hraničná 662/17, 05889 Poprad
IČO dodávateľa:36500968
Cena: 74,45 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.11.2018
Zverejnené dňa:20.12.2018
Poznamka: