ciachovanie

Druh:Faktúra
Číslo:404
Predmet (popis dokumentu):ciachovanie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. František Mlynarčík
Adresa dodávateľa:Štúrovo nábrežie 13/29, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:231
Cena: 35,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.11.2018
Zverejnené dňa:20.12.2018
Poznamka: