napojenie prípojky

Druh:Faktúra
Číslo:411
Predmet (popis dokumentu):napojenie prípojky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Podtatranská vodárenská
Adresa dodávateľa:Hraničná 662/17, 05889 Poprad
IČO dodávateľa:36500968
Cena: 434,42 Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.11.2018
Zverejnené dňa:20.12.2018
Poznamka: