zmluva o dodávke plynu

Druh:Zmluva
Číslo:P3142/2018
Predmet (popis dokumentu):zmluva o dodávke plynu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Magna energia a.s.
Adresa dodávateľa:Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa:35743565
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.12.2018
Zverejnené dňa:10.01.2019
Poznamka: