popis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Druh:Faktúra
Číslo: 1
Predmet (popis dokumentu):popis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Klubert
Adresa dodávateľa:Za Hornádom 10/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:34573488
Cena: 120,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.01.2019
Zverejnené dňa:01.01.1970
Poznamka: