Zmluva o dielo

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o dielo
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:WEBY GROUP, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:34046884
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.01.2019
Zverejnené dňa:01.02.2019
Poznamka: