schodová a vstupná rohož

Druh:Faktúra
Číslo: 5
Predmet (popis dokumentu):schodová a vstupná rohož
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:VMBal s.r.o.
Adresa dodávateľa:Na Svobode 3152/80,
IČO dodávateľa:27774821
Cena: 151,25 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: