Kúpna zmluva J. Rejdovjan

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Kúpna zmluva J. Rejdovjan
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:1970,76 €
Dokument zo dňa:17.10.2018
Zverejnené dňa:17.10.2018
Poznamka: