Kúpna zmluva J. Špalda

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Kúpna zmluva J. Špalda
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:530,00 €
Dokument zo dňa:04.12.2018
Zverejnené dňa:04.12.2018
Poznamka: