Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MADE spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:36041688
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.02.2019
Zverejnené dňa:20.02.2019
Poznamka: