odborná príprava

Druh:Faktúra
Číslo: 54
Predmet (popis dokumentu):odborná príprava
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dobrovoľná požiarna ochran
Adresa dodávateľa:Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa:938
Cena: 200,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.02.2019
Zverejnené dňa:08.03.2019
Poznamka: