voda

Druh:Faktúra
Číslo: 58
Predmet (popis dokumentu):voda
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Podtatranská vodárenská
Adresa dodávateľa:Hraničná 662/17, 05889 Poprad
IČO dodávateľa:36500968
Cena: 117,54 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.02.2019
Zverejnené dňa:08.03.2019
Poznamka: