elektrický sporák

Druh:Faktúra
Číslo: 59
Predmet (popis dokumentu):elektrický sporák
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Gastromania CZ s r.o.
Adresa dodávateľa:Frýdecká 827/21, 73701 Český Těšín
IČO dodávateľa:28654684
Cena: 2585,83 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.02.2019
Zverejnené dňa:08.03.2019
Poznamka: