Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Mlynky v roku 2018

Druh:Zmluva
Číslo:1/2018
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Mlynky v roku 2018
Názov odberateľa:Obecný športový klub
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obec Mlynky
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:1100,00 €
Dokument zo dňa:08.01.2018
Zverejnené dňa:08.01.2018
Poznamka: