Nájomná zmluva M. Bigoš

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Nájomná zmluva M. Bigoš
Názov odberateľa:Marián Bigoš
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obec Mlynky
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:300,00 €
Dokument zo dňa:22.02.2018
Zverejnené dňa:22.02.2018
Poznamka: