Kúpna zmluva R. Kuchár

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Kúpna zmluva R. Kuchár
Názov odberateľa:Richard Kuchár
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obec Mlynky
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:6000,00 €
Dokument zo dňa:24.05.2018
Zverejnené dňa:24.05.2018
Poznamka: