Zmluva o vykonaní auditu

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o vykonaní auditu
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:GemerAudit, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:1 740,00 €
Dokument zo dňa:19.06.2018
Zverejnené dňa:19.06.2018
Poznamka: