Dodatok 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodatok 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:FÚRA s.r.o.
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:
Dokument zo dňa:29.03.2019
Zverejnené dňa:29.03.2019
Poznamka: