Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

Druh:Zmluva
Číslo:5003342
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa:Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa:31338551
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.01.1970
Zverejnené dňa:01.03.2019
Poznamka: