Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o nájme nebytových priestorov
Názov odberateľa:Obecný športový klub
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obec Mlynky
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:150,00 €
Dokument zo dňa:18.01.2019
Zverejnené dňa:18.01.2019
Poznamka: