potraviny

Druh:Faktúra
Číslo: 78
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COOP Jednota SD
Adresa dodávateľa:Liptovský Mikuláš, 03125
IČO dodávateľa:168963
Cena: 30,72 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: