potraviny

Druh:Faktúra
Číslo: 81
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 17,16 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: