vypracovanie riešenia PBS

Druh:Faktúra
Číslo: 101
Predmet (popis dokumentu):vypracovanie riešenia PBS
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Iveta Nováková
Adresa dodávateľa:Jahodová 9, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:34576100
Cena: 120,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: