výroba webového sídla

Druh:Faktúra
Číslo: 106
Predmet (popis dokumentu):výroba webového sídla
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:WEBY GROUP, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36046884
Cena: 788,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: