router

Druh:Faktúra
Číslo: 109
Predmet (popis dokumentu):router
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:RUPKKI s.r.o Martin Podkri
Adresa dodávateľa:Iliašovská 33, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:640
Cena: 78,99 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: