vypracovanie žiadosti podpora športu

Druh:Faktúra
Číslo: 119
Predmet (popis dokumentu):vypracovanie žiadosti podpora športu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Sylvia Slavkovská
Adresa dodávateľa:SNP 18, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa:44035934
Cena: 320,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: