OU/ 2019003 29.03.19

Druh:Objednávka
Číslo: 2019003
Predmet (popis dokumentu):OU/ 2019003 29.03.19
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:UP Slovensko. s.r.o
Adresa dodávateľa:Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa:31396674
Cena: 302,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.03.2019
Zverejnené dňa:15.04.2019
Poznamka: