Zmluva o prenájme nehnutelnosti VDI

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o prenájme nehnutelnosti VDI
Názov odberateľa:Tomáš Petrík
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obec Mlynky
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:360,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.07.2019
Zverejnené dňa:01.07.2019
Poznamka: