Kontrola multifunkčného ihriska

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Kontrola multifunkčného ihriska
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:EKOTEC, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.08.2019
Zverejnené dňa:09.08.2019
Poznamka: