Dohoda

Druh:Zmluva
Číslo:19/44/012/75
Predmet (popis dokumentu):Dohoda
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:ÚPSVaR Spišská Nová Ves
Adresa dodávateľa:Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:30794536
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.10.2019
Zverejnené dňa:01.10.2019
Poznamka: