Zmluva o dielo na zhotobenie stavby

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o dielo na zhotobenie stavby
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:TOM-STAV s. r. o.
Adresa dodávateľa:Marikovszkého 45, 04801 Rožňava
IČO dodávateľa:47065231
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.09.2019
Zverejnené dňa:23.09.2019
Poznamka: