Zmluva o nájme nebytových priestorov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o nájme nebytových priestorov
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obecný športový klub, Stolnotenisový oddiel OŠK
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:350,00 €/rok
Dokument zo dňa:01.10.2019
Zverejnené dňa:01.10.2019
Poznamka: