Memorandum o spolupráci

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Memorandum o spolupráci
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Nírodné centrum environmentálne n.o.
Adresa dodávateľa:Nová ulica 355/4, 962 37 Kováčová
IČO dodávateľa:52285197
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.11.2019
Zverejnené dňa:05.11.2019
Poznamka: