Zmluva o darovaní drevnej hmoty

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o darovaní drevnej hmoty
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Lesy mesta Spišská Nová Ves s. r. o.
Adresa dodávateľa:Novoveská cesta 9304/28
IČO dodávateľa:31666205
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.12.2019
Zverejnené dňa:11.12.2019
Poznamka: