Nájomná zmluva LSE

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Nájomná zmluva LSE
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.02.2020
Zverejnené dňa:13.02.2020
Poznamka: