Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:001/2019
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:MADEspol. s r. o.
Adresa dodávateľa:Hurbanova 14A, Banská Bystrica
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.03.2019
Zverejnené dňa:12.03.2019
Poznamka: