Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:002/2019
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Se-SAŠŠ
Adresa dodávateľa:Hala mladosť, Trnavská 37, Bratislava
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.03.2019
Zverejnené dňa:11.03.2019
Poznamka: