Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:010/2019
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Adrián Šavel - Šatex
Adresa dodávateľa:Tajovského 2606/9, Poprad
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.10.2019
Zverejnené dňa:22.10.2019
Poznamka: